anatomija korijenskog kanala


anatomija korijenskog kanala
• root canal anatomy

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.